مکاتبات بین المللی در پژوهشگری
3 رای   

قیمت نهایی : 35,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

عنوان: مکاتبات بین المللی در پژوهشگری

تألیف و تدوین: سعید جوی زاده، حوریه اعرابی مقدم، پوریا امرالله نژاد، مه‌رو ده بزرگی

انتشارات: آکادمیک

شابک: 0-98-8423-600-978

نوبت انتشار:  اول  1397- تهران

قیمت: 350000 ریال

تیراژ: 500 نسخه

چاپ:آکادمیک


فصل اول: آشنایی با اصطلاحات بکار رفته در این کتاب     9

فصل دوم: عصر ارتباطات.... 17

2-1- ارتباطات... 17

2-2- انواع ارتباط... 18

2-3- تفاوت ارتباطات در گذشته با عصرامروز. 19

2-4- ارتباطات کلامی و غیر کلامی... 20

2-4-1- ارتباطات کلامی... 20

2-4-2- ارتباطات غیرکلامی... 21

2-5- تاریخچه ارتباطات... 26


 

2-5-1- تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی... 26

2-6- عصر ارتباطات... 28

2-7- انقلاب اطلاعات... 30

2-8- جریان اطلاعات... 31

2-9- آموزش..... 32

2-10- چالش های عصر ارتباطات... 34

۱- امنیت  (Security). 34

۲- بی ثباتی (Instability). 36

۳- روابط انسانی (Human Relation). 37

۴- سرعت تحولات  Speed of Changes. 37

۵- تغییر تعاریف Definition in Change.. 37

فصل سوم: دوست یابی پژوهشی در عرصه بین المللی    41

3-1- تشکیل تیم و روابط در تیم های علمی بین المللی... 41

3-2- استفاده از صفحات جستجوگر در اینترنت.... 41

3-2-1- وب سایت های مشهور: 41

3-2-1-1- معرفی وب سایت JANE: 45

3-2- جستجو اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه های برتر جهان  (Faculty members ) 47

3-3- استفاده از مقالات برتر و مشهور بین المللی ISI. 48

3-4- استفاده از عبارت list of ..... (دانشمندان، نویسندگان، مجلات و ...) 49

3-5- جستجو سخنرانان کلیدی کنفرانس های مهم داخلی و خارجی (keynote speakers) 49

3-6- جستجو نویسندگان کتاب ها و دایره المعارف ها 50

فصل چهارم: فرصت مطالعاتی... 53

4-1- فرصت مطالعاتی: 53

4-2- اهمیت فرصت مطالعاتی... 53

4-3- درخواست برای فرصت مطالعاتی... 54

4-4- تعریف انواع فرصت های مطالعاتی... 54

4-4-1- فرصت مطالعاتی خارج از کشور. 54

4-4-2- فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور. 54

4-4-3- فرصت مطالعاتی داخل کشور. 55

4-5-  تعاریف کلی... 55

4-6-  اهداف فرصت مطالعاتی... 56

4-7-  شرایط عضو هیئت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی... 56

4-7-1- شرایط کلی... 57

4-7-2-  شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور. 58

4-7-3- شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور. 58

4-7-4-  شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور. 58

4-8-  مدت زمان  استفاده از فرصت مطالعاتی... 58

4-9- فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دکتری... 59

4-10- فرآیند فرصت تحقیقاتی شش ماهه خارج از کشور دانشجویان دکتری... 60

4-11- تمدید فرصت تحقیقاتی: 61

4-12- مکاتبات مورد نیاز برای اخذ فرصت مطالعاتی... 61

4-12-1) مکاتبه شماره 1 در زمینه فرصت مطالعاتی... 61

4-12-2) مکاتبه شماره 2 در زمینه فرصت مطالعاتی... 63

4-12-3) مکاتبه شماره 3 در زمینه فرصت مطالعاتی... 63

 

 

فصل پنجم: نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب     66

5-1- اهمیت کتاب و کتابخوانی از دیدگاه اندیشمندان: 66

5-2- معرفی انواع انتشارات مهم.. 69

5-2-1- انتشارات اشپرینگر Springer. 69

5-2-2- انتشارات امرالد   EMERALD... 77

5-2-3- انتشارات CRC.. 86

5-2-4- انتشارات الزویر ELSEVIER.. 93

5-2-5-  انتشارات پژوهشی هاریزون  HRPUB.. 109

5-2-6- انتشارات پژوهشی تیلور و فرانسیس  Taylor & Francis. 113

فصل ششم: درخواست منابع بیشتر.. 122

6-1- مکاتبه در زمینه درخواست منابع بیشتر جهت تحقیق علمی... 122

فصل هفتم: همکاری در نوشتن کتاب.... 124

7-1- مزایای تیم ورک یا کار گروهی... 124

7-2- مکاتبه در زمینه همکاری گروهی در نگارش کتاب... 126

فصل هشتم: همکاری در قالب کار گروهی و نظرسنجی    128

8-1- لزوم همکاری با پژوهشگران خارجی... 128

8-2- مکاتبه در زمینه همکاری با پژوهشگر خارجی... 129

فصل نهم: دوست شدن برای همکاری علمی    130

9-1- مکاتبه در زمینه دوست شدن برای همکاری علمی... 130

فصل دهم: نامه به سردبیر.. 132

10-1- سردبیر کیست ؟. 132

10-2- هدف از نامه به سردبیر. 133

10-3- ساختار نگارشي نامه به سردبير چيست؟. 134

10-4- حجم  يك نامه چقدر باشد؟. 135

10-5- اشكالات شايع.. 135

10-6- مکاتبات نگارش نامه به سردبیر. 136

فصل یازدهم: درخواست کمک و راهنمایی از استاد   140

11-1- آیین نامه بهره گیري از اساتید راهنما و مشاور خارجی... 140

10-1- مکاتبات نامه جهت درخواست کمک و راهنمایی از استاد خارجی... 141

فصل دوازدهم: کامل کردن پایان نامه   142

12-1- اهمیت پایان نامه. 142

12-2- فصول پایان نامه. 144

12-3- مکاتبات در زمینه کامل کردن پایان نامه. 145

فصل سیزدهم: اجازه استفاده از منبع اصلی    148

13-1- مکاتبه در زمینه اجازه استفاده از منبع اصلی... 148

فصل چهاردهم: ترجمه کتاب اصلی... 150

12-1- قانون کپی رایت.... 150

14-1- مکاتبه در زمینه ترجمه کتاب اصلی... 151

فصل پانزدهم: دعوت به سخنرانی... 152

15-1- اهمیت شرکت در کنفرانس های معتبر. 152

15-2- شناسایی کنفرانس ها و نشست های بین المللی... 153

15-2-1- سایت allconferences.com  ، معتبر ترین سایت معرفی کنفرانس ها 153

15-2-2- سایت http://www.conferencealerts.com.... 155

15-3- مکاتبه در زمینه دعوت به سخنرانی... 156

15-4- نگارش نامه برای دعوت به سخنرانی... 166

فصل شانزدهم: درخواست مربی شدن    168

16-1- معرفی اعضا هیئت علمی دانشگاه. 168

16-2- مکاتبه در زمینه درخواست مربی شدن.. 169

فصل هفدهم: ملحق شدن به تیم تحقیقاتی    172

17-1- مکاتبه در زمینه ملحق شدن به تیم های تحقیقاتی و پژوهشی... 173

فصل هجدهم: نامه برای درخواست داور شدن ژورنال   174

18-1- فرایند داوری مقالات... 174

18-2- اهمیت داوری مناسب در بررسی مقالات... 176

18-3- الگوهای جریان داوری... 177

18-4- حجم و زمان قابل قبول یک داوری همتا 177

18-5- مکاتبه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال.. 178

18-6- نگارش نامه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال.. 184

فصل نوزدهم: درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن    186

19-1- استاد راهنما و وظایف وی... 186

19-2- معیارهای انتخاب استاد راهنما 188

19-2-1- خیلی عجله نکنید.. 188

19-2-2- زمینه تخصصی استاد راهنما هم در نظر بگیرید.. 188

19-2-3- در دسترس بودن استاد. 188

19-2-4- نظم کاری استاد هم در نظر بگیرید.. 189

19-2-5- در عمل خوش قول باشد.. 189

19-2-6- به شما اعتماد داشته باشد.. 189

19-2-7- سخت گیری و توقع بیش از حد نداشته باشد.. 190

19-3-مکاتبه در زمینه درخواست از استاد جهت استاد راهنما شدن.. 190

فصل بیستم: Apply.. 192

20-1-  اپلای چیست؟. 192

20-1) نامه شماره 1 در زمینه درخواست Apply.. 194

20-2) نامه شماره 2 در زمینه درخواست Apply.. 196

20-3- برخی از اصطلاحات و جملات مهم در نامه ها و مکاتبات رسمی... 197

فصل بیست و یکم: بورسیه تحصیلی... 200

21-2- بورس تحصیلی چیست؟. 200

دانشجوی مستعد دریافت بورس تحصیلی کیست؟. 200

21-2- سابقه تحقیقاتی و پژوهشی قابل قبول چیست و چگونه ایجاد می شود؟. 201

21-3- دوره های تحصیلات تکمیلی... 201

21-4- نحوه اخذ کمک هزینه تحصیلی برای دوره های فوق لیسانس یا دکتری... 203

21-5- آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ و اعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور. 205

فصل اول.. 205

فصل‌ دوم‌ : شرایط عمومی‌ داوطلبان.. 208

فصل‌ سوم‌ : نحوه‌ گزینش‌ 210

فصل‌ چهارم‌ : معیارهای‌ انتخاب‌ بورسیه‌ 212

فصل‌ پنجم‌ : شرایط و نحوه‌ تحصیل‌ 214

فصل‌ ششم‌ : تسهیلات‌ و تعهدات‌ مربوط... 217

21-6- مکاتبات نگارش نامه توصیه نامه بورسیه. 225

21-6-1- نمونه نگارش توصیه نامه بورسیه. 226

21-6-2- فرمت نگارش ایمیل  توصیه نامه. 228

21-7- فرم درخواست اقدام  برای بورسیه. 230

21-7-1- فرمت ایمیل درخواست بورسیه. 232

21-8- نامه درخواست بورسیه دکترا 233

21-8-1- نگارش نامه درخواست بورسیه دکتری... 234

21-8-2- نگارش فرمت ایمیل... 235

21-9- جواب مثبت به درخواست بورسیه. 237

21-10- نامه رد درخواست بورسیه. 239

21-11- نامه تبریک بورسیه. 240

فصل اول: آشنایی با اصطلاحات بکار رفته در این کتاب     9

فصل دوم: عصر ارتباطات.... 17

2-1- ارتباطات... 17

2-2- انواع ارتباط... 18

2-3- تفاوت ارتباطات در گذشته با عصرامروز. 19

2-4- ارتباطات کلامی و غیر کلامی... 20

2-4-1- ارتباطات کلامی... 20

2-4-2- ارتباطات غیرکلامی... 21

2-5- تاریخچه ارتباطات... 26

2-5-1- تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی... 26

2-6- عصر ارتباطات... 28

2-7- انقلاب اطلاعات... 30

2-8- جریان اطلاعات... 31

2-9- آموزش..... 32

2-10- چالش های عصر ارتباطات... 34

۱- امنیت  (Security). 34

۲- بی ثباتی (Instability). 36

۳- روابط انسانی (Human Relation). 37

۴- سرعت تحولات  Speed of Changes. 37

۵- تغییر تعاریف Definition in Change.. 37

فصل سوم: دوست یابی پژوهشی در عرصه بین المللی    41

3-1- تشکیل تیم و روابط در تیم های علمی بین المللی... 41

3-2- استفاده از صفحات جستجوگر در اینترنت.... 41

3-2-1- وب سایت های مشهور: 41

3-2-1-1- معرفی وب سایت JANE: 45

3-2- جستجو اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه های برتر جهان  (Faculty members ) 47

3-3- استفاده از مقالات برتر و مشهور بین المللی ISI. 48

3-4- استفاده از عبارت list of ..... (دانشمندان، نویسندگان، مجلات و ...) 49

3-5- جستجو سخنرانان کلیدی کنفرانس های مهم داخلی و خارجی (keynote speakers) 49

3-6- جستجو نویسندگان کتاب ها و دایره المعارف ها 50

فصل چهارم: فرصت مطالعاتی... 53

4-1- فرصت مطالعاتی: 53

4-2- اهمیت فرصت مطالعاتی... 53

4-3- درخواست برای فرصت مطالعاتی... 54

4-4- تعریف انواع فرصت های مطالعاتی... 54

4-4-1- فرصت مطالعاتی خارج از کشور. 54

4-4-2- فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور. 54

4-4-3- فرصت مطالعاتی داخل کشور. 55

4-5-  تعاریف کلی... 55

4-6-  اهداف فرصت مطالعاتی... 56

4-7-  شرایط عضو هیئت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی... 56

4-7-1- شرایط کلی... 57

4-7-2-  شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور. 58

4-7-3- شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور. 58

4-7-4-  شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور. 58

4-8-  مدت زمان  استفاده از فرصت مطالعاتی... 58

4-9- فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دکتری... 59

4-10- فرآیند فرصت تحقیقاتی شش ماهه خارج از کشور دانشجویان دکتری... 60

4-11- تمدید فرصت تحقیقاتی: 61

4-12- مکاتبات مورد نیاز برای اخذ فرصت مطالعاتی... 61

4-12-1) مکاتبه شماره 1 در زمینه فرصت مطالعاتی... 61

4-12-2) مکاتبه شماره 2 در زمینه فرصت مطالعاتی... 63

4-12-3) مکاتبه شماره 3 در زمینه فرصت مطالعاتی... 63

 

 

فصل پنجم: نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب     66

5-1- اهمیت کتاب و کتابخوانی از دیدگاه اندیشمندان: 66

5-2- معرفی انواع انتشارات مهم.. 69

5-2-1- انتشارات اشپرینگر Springer. 69

5-2-2- انتشارات امرالد   EMERALD... 77

5-2-3- انتشارات CRC.. 86

5-2-4- انتشارات الزویر ELSEVIER.. 93

5-2-5-  انتشارات پژوهشی هاریزون  HRPUB.. 109

5-2-6- انتشارات پژوهشی تیلور و فرانسیس  Taylor & Francis. 113

فصل ششم: درخواست منابع بیشتر.. 122

6-1- مکاتبه در زمینه درخواست منابع بیشتر جهت تحقیق علمی... 122

فصل هفتم: همکاری در نوشتن کتاب.... 124

7-1- مزایای تیم ورک یا کار گروهی... 124

7-2- مکاتبه در زمینه همکاری گروهی در نگارش کتاب... 126

فصل هشتم: همکاری در قالب کار گروهی و نظرسنجی    128

8-1- لزوم همکاری با پژوهشگران خارجی... 128

8-2- مکاتبه در زمینه همکاری با پژوهشگر خارجی... 129

فصل نهم: دوست شدن برای همکاری علمی    130

9-1- مکاتبه در زمینه دوست شدن برای همکاری علمی... 130

فصل دهم: نامه به سردبیر.. 132

10-1- سردبیر کیست ؟. 132

10-2- هدف از نامه به سردبیر. 133

10-3- ساختار نگارشي نامه به سردبير چيست؟. 134

10-4- حجم  يك نامه چقدر باشد؟. 135

10-5- اشكالات شايع.. 135

10-6- مکاتبات نگارش نامه به سردبیر. 136

فصل یازدهم: درخواست کمک و راهنمایی از استاد   140

11-1- آیین نامه بهره گیري از اساتید راهنما و مشاور خارجی... 140

10-1- مکاتبات نامه جهت درخواست کمک و راهنمایی از استاد خارجی... 141

فصل دوازدهم: کامل کردن پایان نامه   142

12-1- اهمیت پایان نامه. 142

12-2- فصول پایان نامه. 144

12-3- مکاتبات در زمینه کامل کردن پایان نامه. 145

فصل سیزدهم: اجازه استفاده از منبع اصلی    148

13-1- مکاتبه در زمینه اجازه استفاده از منبع اصلی... 148

فصل چهاردهم: ترجمه کتاب اصلی... 150

12-1- قانون کپی رایت.... 150

14-1- مکاتبه در زمینه ترجمه کتاب اصلی... 151

فصل پانزدهم: دعوت به سخنرانی... 152

15-1- اهمیت شرکت در کنفرانس های معتبر. 152

15-2- شناسایی کنفرانس ها و نشست های بین المللی... 153

15-2-1- سایت allconferences.com  ، معتبر ترین سایت معرفی کنفرانس ها 153

15-2-2- سایت http://www.conferencealerts.com.... 155

15-3- مکاتبه در زمینه دعوت به سخنرانی... 156

15-4- نگارش نامه برای دعوت به سخنرانی... 166

فصل شانزدهم: درخواست مربی شدن    168

16-1- معرفی اعضا هیئت علمی دانشگاه. 168

16-2- مکاتبه در زمینه درخواست مربی شدن.. 169

فصل هفدهم: ملحق شدن به تیم تحقیقاتی    172

17-1- مکاتبه در زمینه ملحق شدن به تیم های تحقیقاتی و پژوهشی... 173

فصل هجدهم: نامه برای درخواست داور شدن ژورنال   174

18-1- فرایند داوری مقالات... 174

18-2- اهمیت داوری مناسب در بررسی مقالات... 176

18-3- الگوهای جریان داوری... 177

18-4- حجم و زمان قابل قبول یک داوری همتا 177

18-5- مکاتبه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال.. 178

18-6- نگارش نامه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال.. 184

فصل نوزدهم: درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن    186

19-1- استاد راهنما و وظایف وی... 186

19-2- معیارهای انتخاب استاد راهنما 188

19-2-1- خیلی عجله نکنید.. 188

19-2-2- زمینه تخصصی استاد راهنما هم در نظر بگیرید.. 188

19-2-3- در دسترس بودن استاد. 188

19-2-4- نظم کاری استاد هم در نظر بگیرید.. 189

19-2-5- در عمل خوش قول باشد.. 189

19-2-6- به شما اعتماد داشته باشد.. 189

19-2-7- سخت گیری و توقع بیش از حد نداشته باشد.. 190

19-3-مکاتبه در زمینه درخواست از استاد جهت استاد راهنما شدن.. 190

فصل بیستم: Apply.. 192

20-1-  اپلای چیست؟. 192

20-1) نامه شماره 1 در زمینه درخواست Apply.. 194

20-2) نامه شماره 2 در زمینه درخواست Apply.. 196

20-3- برخی از اصطلاحات و جملات مهم در نامه ها و مکاتبات رسمی... 197

فصل بیست و یکم: بورسیه تحصیلی... 200

21-2- بورس تحصیلی چیست؟. 200

دانشجوی مستعد دریافت بورس تحصیلی کیست؟. 200

21-2- سابقه تحقیقاتی و پژوهشی قابل قبول چیست و چگونه ایجاد می شود؟. 201

21-3- دوره های تحصیلات تکمیلی... 201

21-4- نحوه اخذ کمک هزینه تحصیلی برای دوره های فوق لیسانس یا دکتری... 203

21-5- آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ و اعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور. 205

فصل اول.. 205

فصل‌ دوم‌ : شرایط عمومی‌ داوطلبان.. 208

فصل‌ سوم‌ : نحوه‌ گزینش‌ 210

فصل‌ چهارم‌ : معیارهای‌ انتخاب‌ بورسیه‌ 212

فصل‌ پنجم‌ : شرایط و نحوه‌ تحصیل‌ 214

فصل‌ ششم‌ : تسهیلات‌ و تعهدات‌ مربوط... 217

21-6- مکاتبات نگارش نامه توصیه نامه بورسیه. 225

21-6-1- نمونه نگارش توصیه نامه بورسیه. 226

21-6-2- فرمت نگارش ایمیل  توصیه نامه. 228

21-7- فرم درخواست اقدام  برای بورسیه. 230

21-7-1- فرمت ایمیل درخواست بورسیه. 232

21-8- نامه درخواست بورسیه دکترا 233

21-8-1- نگارش نامه درخواست بورسیه دکتری... 234

21-8-2- نگارش فرمت ایمیل... 235

21-9- جواب مثبت به درخواست بورسیه. 237

21-10- نامه رد درخواست بورسیه. 239

21-11- نامه تبریک بورسیه. 240


 

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید