کتاب کار درمان اختلالات شخصیت ضداجتماعی،خودشیفته، نمایشی و مرزی
5 رای   

وضعیت موجودی  :
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

عنوان: کتاب کار درمان اختلالات شخصیت ضداجتماعی،خودشیفته، نمایشی و مرزی

ترجمه: دکتر سمانه صفاری زاده‌ها؛ مهرک رهبریان؛ پگاه حسن‌پور

انتشارات: آکادمیک

شابک: 4-67-6298-622-978

نوبت انتشار: اول 1398-تهران

قیمت: 50.000 تومان

شمارگان: 500 نسخه

چاپ و صحافی: دانشگاه خوارزمی

 

بسیاری از متخصصین بالینی در مواجه با آسیب‌های شدید مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی احساس سردرگمی و درماندگی می‌کنند. این چهار اختلال، دستۀ B اختلالات شخصیت در راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی[1]، نسخۀ پنجم (انجمن روان‌پزشکی آمریکا[2] [APA]، 2013) را تشکیل می‌دهند. دلیل گنجاندن این چهار اختلال در یک دسته، هم‌پوشانی در بسیاری از علائم و تظاهرات آن‌هاست. این هم‌پوشانی موجب سردرگمی متخصصان بالینی در امر درمان است؛ زیرا علائم از جنبه‌های گوناگون آسیب روی یک طیف بروز می‌کنند. اکثر مراجعین در نقاط متفاوتی از طیف این اختلالات قرار دارند و واجد معیارهای یک اختلال کامل نیستند؛ برای مثال بسیاری از مراجعین صفات اختلال شخصیت مرزی را بروز می‌دهند؛ اما نه تا حدی که تشخیص کامل را دریافت کنند. کتاب کار حاضر علاوه‌ بر درمان افراد واجد معیارهای کامل این اختلالات، برای افرادی که برخی صفات اختلالات مذکور را دارند و همچنین افرادی که روی طیف هر یک از اختلالات دستۀ B قرار می‌گیرند، طراحی شده است.

با توجه به پیچیدگی ذاتی چنین اختلالاتی، متخصص بالینی می‌تواند از رویکردهای متعددی برای کاهش علائم مبتلایان بهره گیرد. این کتاب کار جهت کمک به متخصص بالینی که در خط مقدم درمان این افراد پیچیده قرار دارد و احساس می‌کند که گزینه‌های زیادی در اختیار ندارد، نوشته شده است. همچنین در کتاب کار حاضر، از روش‌های درمانی متعدد شامل رویکرد بین‌فردی، روابط ابژه (شیء)، شناختی-رفتاری و رفتاردرمانی دیالکتیک استفاده می‌شود.

 

 

فهرست کتاب:

پیشگفتار... أ‌

بخش اول: مؤلفه‌های اصلی... 7

اختلالات شخصیت- آنها جایی نمی‌روند.. 7

ساختار اختلالات شخصیت.... 13

عوامل خطر و محافظت‌کننده ابتلا به اختلال شخصیت.... 21

بخش دوم: طیف اختلال شخصیت ضداجتماعی... 25

شخصیت ضد‌اجتماعی و انواع فرعی آن.. 25

اختلال شخصیت ضداجتماعی... 29

سه‌گانه مرگبار[Homicidal triad]. 29

اختلال نافرمانی مقابله‌ای... 31

جایگزینی رفتاری... 31

اختلال سلوک.... 35

اختلال شخصیت ضداجتماعی... 38

ساختار بنیادی و سطحی... 38

دل‌بستگی و طیف ضداجتماعی... 41

طیف ضد‌اجتماعی و خطر خودکشی... 45

نحوه مدیریت و اجتناب از خشونت و تهدید‌های درون جلسه درمان.. 47

نفع ثانویه/جرأت‌ورزی... 50

«سندرم بیمار اشتباهی». 57

انتقال و انتقال متقابل... 62

مدیریت انتقابل متقابل... 65

بخش سوم: اختلال شخصیت طیف خودشیفته. 67

اختلال شخصیت خودشیفته و زیرمجموعه‌های آن.. 67

طیف اختلال شخصیت خودشیفتگی... 70

آسیب به خود و دیگری... 72

مسلط شدن.. 74

دل‌بستگی و طیف خودشیفتگی... 76

کمال در برابر تعالی[برتری]. 81

غلبه بر جنگ قدرت... 83

همدلی جسمانی و هیجانی... 88

حوزه‌های کلیدی درمان خودشیفتگی... 90

باورهای ناسازگارانه درباره خود و هیجانات... 92

خنثی‌سازی مقاومت ناشی از خودشیفتگی... 94

بخش چهارم: طیف اختلال شخصیت نمایشی... 103

شخصیت نمایشی و زیرگونه‌های[ساب‌تایپ‌های] آن.. 103

طیف شخصیت نمایشی... 105

تمایز نمایشی/ مرزی... 107

دل‌بستگی و طیف نمایشی... 110

طیف نمایشی و خطر خودکشی... 112

اغواگری، اجتناب و عدم اصالت[Inathenticity]. 114

خطرات مراجع نمایشی... 116

ثبت هیجانی و رفتاری... 118

خود کاذب / خود واقعی... 120

افزایش خود‌ارزشمندی[self-worth]. 121

مدیریت جلسه درمانی با مراجع طیف نمایشی... 123

رفتار‌درمانی دیالکتیکی(DBT) : شش سطح اعتباربخشی... 126

اقدام وابسته در مقابل اقدام مستقل... 129

بخش پنجم: طیف اختلال شخصیت مرزی... 132

اختلال شخصیت مرزی و زیرمجموعه‌های آن.. 132

طیف شخصیت مرزی... 135

تمایز بین طیف مرزی و اختلال دو‌قطبی... 137

کاهش آسیب به خود. 138

دل‌بستگی و طیف مرزی... 141

شناسایی شئ[ابژه] انتقالی... 144

مفهوم آن[IT]. 146

انگیزه‌ها و عوامل برانگیزان.. 150

شناسایی الگوهای ناسازگار یا غیرانطباقی... 151

آرزوها و ترس‌های ناخودآگاه. 155

بخش ششم: کاربرگ‌های رفتاردرمانی دیالکتیک.... 158

مشاهده، توصیف، مشارکت.... 160

لحظات را احساس کنید.. 161

اقدامات بعدی... 162

آماده شوید، نفس بکشید، نقاشی کنید.. 163

اجازه دهید ذوب شود(شکلات!!!!) 164

مشارکت برای انجام کارها به نحوی متفاوت... 165

مراحل ذهن‌آگاهی... 166

تعادل بین خواسته‌ها و بایدها 169

رفع سریع نیازها (یادیار F-A-S-T) 170

حرکت به آن سوی تعارض: G-I-V-E.. 172

هیجانات [احساسات] اولیه و ثانویه. 176

پذیرش برتری یافتن... 191

پذیرش واقعیت.... 196

منابع... 200

پیوست الف.... 203

پیوست ب... 208

 

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید