سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه US Foreign Policy in the Middle East
5 رای   

وضعیت موجودی  :
جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید.
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

فهرست

پیشگفتار ... أ‌

فصل اول: کلیات.. 1

مقدمه. 1

ایالات متحده و خاورمیانه. 7

سیاست خارجی ایالات متحده و خاورمیانه: تغییر یا تداوم؟. 8

مقاصد و استراتژی های سیاست خارجی ایالات متحده. 10

ایالات متحده به عنوان موازنه بخش فرامرزی.. 16

منابع. 21

فصل دوم: چشم انداز نظری سیاست خارجی ایالات متحده. 25

مقدمه. 25

تبیین سیاست خارجی.. 26

گزینش چارچوب نظری.. 30

چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی.. 38

موازنه بخشی فرامرزی و قدرت افکنی ایالات متحده. 43

استدلال های نظری.. 45

تحلیل مطالعه ی موردی و مطالعه ی موردی تطبیقی.. 47

توجیه گزینش مطالعه ی موردی.. 47

منابع. 50

فصل سوم: جنگ سرد و ترومنی شدن سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه. 55

مقدمه. 55

دکترین ترومن: مهار اتحاد شوروی در خاورمیانه. 58

دکترین نیکسون: درک هزینه ی موازنه بخشی مستقیم. 67

دکترین کارتر: چگونه ایدئولوژی مقهور محدودیت های واقعیت می شود. 69

دکترین ریگان: پس راندن امپراطوری نافرمان.. 74

نتیجه گیری.. 78

منابع. 80

فصل چهارم: دکترین بوش در خاورمیانه: قرن آمریکایی جدید. 85

مقدمه. 85

دکترین بوش و جنگ 2003 عراق.. 89

نتیجه گیری.. 101

منابع. 103

فصل پنجم: دکترین واقعی اوباما در خاورمیانه: تداوم برهه ی آمریکایی.. 107

مقدمه. 107

تولد دکترین اوباما 109

دکترین واقعی اوباما 112

دکترین اوباما در قبال ایران و ترکیه. 115

دکترین اوباما و ایران.. 118

دکترین اوباما و ترکیه. 122

دکترین داعش و اوباما: بازی سیاست قدرت پوکر. 128

داعش: سازمانی تروریستی یا نیرویی نظامی؟. 130

مقابله با داعش... 131

نتیجه گیری.. 138

منابع. 139

فصل ششم: تابوشکنی در رابطه ی ایران ـ ایالات متحده. 147

مقدمه. 147

سیاست خارجی ایالات متحده: ترس از ایران.. 151

ایران عقلانی.. 152

ایران و منازعه ی ارمنستان ـ آذربایجان.. 153

ایران و منازعه ی روسیه ـ چچن.. 155

ایران و جنگ 2003 عراق.. 157

توافق 2015 ایالات متحده ـ ایران.. 159

ایران و ایالات متحده: پیگیری منافع ژئواستراتژیک... 160

جنگ 2001 افغانستان.. 161

جنگ 2003 عراق.. 162

ایالات متحده، ایران و داعش... 164

منابع. 169

فصل هفتم: آینده ی سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه. 174

مقدمه. 174

چشم انداز سیاست خارجی ایالات متحده. 176

چشم انداز داعش... 178

چشم انداز رابطه ی ایالات متحده ـ ایران.. 180

چشم انداز برخورد با رژیم اشغالگر قدس ، ترکیه، و عربستان سعودی.. 181

چشم انداز برخورد با روسیه و چین.. 184

منابع. 189

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1) نقشه ی خاورمیانه. 2

شکل 2-1) استراتژی احاله ی مسئولیت.. 42

شکل 2-2) استراتژی موازنه بخشی مستقیم. 43

شکل 2-3) حوزه های مسئولیت وزارت دفاع. 44

شکل 3-1) کانال سوئز. 64

شکل 3-2) خلیج فارس... 70

شکل 3-3) حوزه ی مسئولیت فرماندهی مرکزی.. 78

شکل 4-1) عواملی که منجر به اقدامات تهاجمی علیه عراق شدند. 90

شکل 4-2) نقشه ی عراق.. 93

شکل 5-1) نقشه ی ایران 116

شکل 5-2) نقشه ی ترکیه. 117

شکل 5-3) حوزه های نفوذ داعش 128

شکل 5-4) عملیات ضدداعش 135

 

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید