ایده پردازی به زبان آدمیزاد
0 رای   

وضعیت موجودی  :
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

 ایده پردازی به زبان آدمیزاد

تألیف:  راضیه حیاتی؛ سعید جوی زاده؛ علیرضا احمدیان

انتشارات: آکادمیک

هوش شماره 1: 13

دنیای واقعی را باور نداشته باشید.. 13

ایده شماره 2: 14

آزاد بودن ذهن و تمرکز. 14

ایده شماره 3: 15

الهه ایده‌پردازی... 15

ایده شماره 4: 16

ووژاده. 16

ایده شماره 5: 19

جریان ایده‌ها را دنبال کنید.. 19

ایده شماره 6: 19

ارزش ایده‌های قدیمی... 19

ایده شماره 7: 21

ایده‌ها را تکرار کنید.. 21

ایده شماره 8: 22

یک سرگذشت تاریخی خوب... 22

ایده شماره 9: 23

یک سرگذشت تاریخی بد.. 23

ایده شماره 10: 24

محدودیت‌های فکری... 24

ایده شماره 11: 25

ایده‌های نو از کجا می‌آیند؟. 25

ایده شماره 12: 27

یک سؤال کلیدی... 27

ایده شماره 13: 28

یک دروغ بزرگ و شاخ‌دار. 28

ایده شماره 14: 28

همیشه این‌جور نیست... 28

ایده شماره 15: 29

یک ایده کامل.. 29

ایده شماره 16: 30

ساده بودن ایده‌ها. 30

ایده شماره 17: 31

غیرمنتظره بودن ایده. 31

ایده شماره 18: 32

قابل لمس بودن ایده. 32

ایده شماره 19: 34

معتبر بودن ایده. 34

ایده شماره 20: 37

احساسی بودن ایده‌ها. 37

ایده شماره 21: 41

داستانی بودن ایده‌ها. 41

ایده شماره 22: 46

خلاصه شش اصل یک ایده ماندگار. 46

ایده شماره 23: 48

ایده‌ها را بپرورانید.. 48

ایده شماره 24: 48

مهم نیست که ادیسون، نیوتن یا اینشتین نیستید! 48

ایده شماره 25: 50

چگونه به جهان نگاه کنیم؟. 50

ایده شماره 26: 52

رؤیاپرداز باشید.. 52

ایده شماره 27: 52

گسترش اتوماتیک.... 52

ایده شماره 28: 53

گروهی فکر کنیم.. 53

ایده شماره 29: 54

اهمیت مسائل کوچک.... 54

ایده شماره 30: 54

بی‌احتیاط باشید.. 54

ایده شماره 31: 55

آماتور باشید نه حرفه‌ای! 55

هوش شماره 32: 57

بنویسید،تایپ نکنید! 57

ایده شماره 33: 58

دزدی کنید! 58

ایده شماره 34: 58

ژنتیک ایده‌ها. 58

ایده شماره 35: 59

ورودی = خروجی... 59

ایده شماره 36: 60

مطالب ساده را عمیق یاد بگیرید.. 60

ایده شماره 37: 60

معماهای حل‌شده ممنوع.. 60

ایده شماره 38: 61

یک ایده خوب چیست؟. 61

ایده شماره 39: 62

یک ایده بد چیست؟. 62

ایده شماره 40: 62

یک ایده چقدر می‌ارزد؟. 62

ایده شماره 41: 63

آیا مردم حاضرند به ایده شما .... 63

ایده شماره 42: 63

منحصربه‌فرد بودن.. 63

ایده شماره 43: 64

آنلاین امتحان کنید.. 64

ایده شماره 44: 65

کپی کردن سخت و غیرممکن... 65

ایده شماره 45: 66

یک‌شبه ساخته نمی‌شوند.. 66

ایده شماره 46: 67

ماندن در بازی... 67

ایده شماره 47: 67

سودآوری بیشتر ... 67

ایده شماره 48: 68

داشتن ایده‌های زیاد همیشه هم خوب نیست    68

ایده شماره 49: 69

شجرنامه درست کنید.. 69

ایده شماره 50: 70

بی‌حوصلگی و شکوفایی... 70

ایده شماره 51: 72

کامل کردن ایده‌های ناتمام.. 72

ایده شماره 52: 73

چند پتانسیلی خوب است... 73

ایده شماره 53: 77

چند پتانسیلی اما آهسته... 77

ایده شماره 54: 81

ایدهپردازی جمعی را مدیریت کنید! 81

ایده شماره 55: 87

مشکلات سازمان‌ها. 87

ایده شماره 56: 88

همه‌چیز را یادداشت کنید.. 88

ایده شماره 57: 89

مشکلات اطرافیانتان.. 89

ایده شماره 58: 90

هوای خودتان را داشته باشید.. 90

ایده شماره 59: 91

چیزهایی بیافرینید.. 91

ایده شماره 60: 92

حافظه خود را دست‌کم نگیرید.. 92

ایده شماره 61: 92

هدف‌های دشوار را انتخاب کنید.. 92

ایده شماره 62: 93

برای خود محدودیت زمانی قائل شوید.. 93

ایده شماره 63: 94

شروع به کپی کردن کنید.. 94

ایده شماره 64: 94

شکل ایده را تغییر دهید.. 94

ایده شماره 65: 95

تقلید کنید.. 95

ایده شماره 66: 96

ایده‌ها باید غیرقابل‌پیش‌بینی باشند.. 96

ایده شماره 67: 97

ایده‌ها باید باعث برانگیختن کنجکاوی شوند   97

ایده شماره 68: 98

ایده‌ها باید واضح و توضیحی باشند.. 98

ایده شماره 69: 99

شرط چاقو. 99

ایده شماره 70: 99

بو کشیدن مشکلات روزمره. 99

ایده شماره 71: 100

از سرآشپزها الگو بگیرید.. 100

ایده شماره 72: 101

استفاده از فنّاوری... 101

ایده شماره 73: 102

خود بازیگوشتان باشید.. 102

ایده شماره 74: 103

آرزو کنید.. 103

ایده شماره 75: 103

فن "و".. 103

ایده شماره 76: 104

فن بیلبورد سازی... 104

ایده شماره 77: 105

طوفان فکری... 105

ایده شماره 78: 106

اینترنت دنیای ایده‌ها. 106

ایده شماره 79: 107

پیاده‌روی کنید.. 107

ایده شماره 80: 108

به حمام بروید.. 108

ایده شماره 81: 108

مغز خود را از حالت اتوماتیک خارج کنید   108

ایده شماره 82: 109

از عصر حواس‌پرتی فرار کنید.. 109

ایده شماره 83: 110

شما تا شب زنده‌اید.. 110

ایده شماره 84: 112

تا شروع نکنید یاد نمی‌گیرید.. 112

ایده شماره 85: 112

تفکر معکوس.... 112

ایده شماره 86: 113

هرروز چیز کوچکی را به اشتراک بگذارید   113

ایده شماره 87: 116

آزمون "خُب که چه"؟. 116

ایده شماره 88: 117

تبدیل جریان به  انباشت... 117

ایده شماره 89: 119

احتکار ایده‌ها ممنوع.. 119

ایده شماره 90: 121

همه‌چیز را بگویید.. 121

ایده شماره 91: 123

بهتر است به خاطر کاری که کرده‌اید پشیمان باشید   123

ایده شماره 92: 124

فن اسکمپر. 124

ایده شماره 93: 124

نقشه ذهنی... 124

ایده شماره 94: 125

تصویرسازی و محرک‌های تصویری... 125

ایده شماره 95: 126

استوری برد. 126

ایده شماره 96: 127

تحلیل ریخت‌شناسی... 127

ایده شماره 97: 127

پیوندهای اجباری... 127

ایده شماره 98: 128

زیر سؤال بردن مفروضات... 128

ایده شماره 99: 128

تشریک‌مساعی... 128

ایده شماره 100: 129

معاشرت اجتماعی... 129

ایده شماره 101: 129

خلق... 129

ایده شماره 102: 130

انتخاب... 130

ایده شماره 103: 130

پیاده‌سازی... 130

ایده شماره 104: 131

بی‌منطق باشید.. 131

ایده شماره 105: 131

کاری را شروع کنید بعد فکر کنید.. 131

ایده شماره 106: 132

ارتباط ایده‌های ارزشمند.. 132

ایده شماره 107: 134

یافتن ایده جدید.. 134

ایده شماره 108: 134

میزگرد جهانی... 134

ایده شماره 109: 135

اشتباه کردن = ایدهپردازی و خلاقیت... 135

ایده شماره 110: 136

سقراط خود باشید.. 136

ایده شماره 111: 137

دور ریختن مطالب آشفته.. 137

ایده شماره 112: 138

ساخت نصف، بهتر از ایده کامل نامناسب... 138

ایده شماره 113: 138

موزه‌دار باشید.. 138

ایده شماره 114: 139

ترک رسوم قدیمی... 139

ایده شماره 115.. 140

باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود. 140

ایده شماره 116: 141

لازم نیست نابغه باشید. 141

ایده شماره 117: 143

آگهی‌های ترحیم را بخوانید. 143

ایده شماره118: 144

نتیجه گرا باشید.. 144

ایده شماره 119: 145

فیلم مستند بسازید.. 145

ایده شماره 120: 146

سخاوتمند باشید اما نه زیاد! 146

ایده شماره 121: 147

تبدیل برف به کوه برفی... 147

ایده شماره 122: 148

معجزه‌های مخفی... 148

ایده شماره 123: 149

چرخه احترام.. 149

ایده شماره 124: 150

پرسش‌های کلیدی... 150

ایده شماره 125: 151

شروع ،میانه و انتها. 151

ایده شماره 126: 152

تشکیل پرونده بدهید.. 152

ایده شماره 127: 153

به فکر فروش نباشید... 153

ایده شماره 128: 154

قانون "قَدَمِ بَعدی...".. 154

ایده شماره 129: 155

زنجیروار بچرخید.. 155

 

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید