اصول سنجش از دور راداری و کاربرد آن در علوم جغرافیایی
5 رای   

وضعیت موجودی  :
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

اصول سنجش از دور راداری و کاربرد آن در علوم جغرافیایی

ترجمه: دکتر علی مهرابی

‏مشخصات ظاهری: ‏۱۲۸ص.: مصور، جدول، نمودار

انتشارات: آکادمیک

شابک:  9-33-6298-622-978

قیمت: 35000 تومان

تیراژ: 500 نسخه

نوبت انتشار و چاپخانه: اول 1398- تهران / چاپ آکادمیک

 

پیشگفتار

امروزه با پیشرفت ماهواره­ها و تکنیک­های سنجش از دور، تصویربرداری راداری نیز به ­طورگسترده­ای در حال تحول است. با توجه به ویژگی­ منحصر فرد این تصاویر، کاربرد­های متنوعی در حیطه علوم جغرافیایی پیدا کرده است. تاکنون کتابهایی محدودی در زمینه سنجش از دور راداری  به رشته تحریر در آمده است که علی رغم پربار بودن، نتوانسته اند به خوبی این علم را آموزش دهند. در این کتاب سعی شده که مطالب پیچیده تخصصی  با نثری روان و ساده به نگارش درآید، تا آنجا که این علم را برای تمامی دانشجویان و پژوهشگران علوم مرتبط بدون توجه به سطح معلوماتی آنها، کاملا روشن سازد.

این کتاب در 7 فصل تدوین شده است به این ترتیب که ابتدا در فصل اول بر روی طیف الکترومغناطیس و امواج راداری بحث می شود به مرور و در فصول بعد ضمن اشاره ای نسبتا جامع و کامل به نحوه تصویربرداری سیستم­های راداری، مبانی پلاریمتری راداری و تداخل سنجی راداری مورد بحث قرار می­گیرد. سپس در سه فصل پایانی به چندین مورد از کاربرد­های تصاویر رادار در علوم جغرافیایی اشاره خواهد شد.

امید است انتشار این کتاب مورد استفاده دانشجویان واقع شده و بعنوان یک منبع مفید درسی به آنها کمک کند و در عین حال مورد استقبال پژوهشگران عرصه علوم جغرافیایی واقع شود و گامی هرچند کوچک در اعتلای دانش سنجش از دور راداری در کشور محسوب شود.

 

فهرست

فصل اول 11

طیف الکترومغناطیس و امواج راداری  11

1-1- مقدمه          11

2-1- تاریخچه رادار           11

3-1- طيف الكترومغناطيس   12

1-3-1- امواج ماوراء بنفش   13

2-3-1- نور مرئي  13

3-3-1- امواج مادون قرمز    13

4-3-1- امواج ماکروویو       14

5-3-1- امواج راداری         15

4-1- ویژگیهای یک سیگنال راداری    17

5-1- انواع سطوح برخورد در امواج رادراي      18

6-1- هندسه رادار  19

فصل دوم 22

تصویربرداری سیستمهای راداری        22

1-2- مقدمه          22

2-2-تصویر رادار  22

3-2- نمایش تصاویر رادار    23

4-2- نحوه تصویربرداری راداری       24

5-2- دامنه و فاز درتصاویر راداری     26

6-2- انواع سیستم راداری     27

1-6-2- رادار با دهانه واقعی (RAR)   27

2-6-2- رادار با دهانه ترکیبی (SAR)  28

7-2- ساختار دریچه مصنوعی رادار    29

8-2- دامنه قدرت تفکیک سیستم SAR  30

9-2-تصویرسازي در سیستم SAR       32

10-2- توان تفکیک در رادار 34

1-10-2-توان تفکیک تصاویر رادار در جهت آزیموت و رنج          34

11-2- قدرت تفکیک RAR   36

12-2- نحوه فاصله سنجی در رادار     36

13-2-اعوجاجات هندسی در تصاویر رادار        36

فصل سوم            41

مبانی پلاریمتری راداری      41

1-3 مقدمه           41

2-3- پلاریمتری راداری      41

3-3- بیضی پلاریزاسیون     42

4-3- وضعیت پلاریزاسیون   44

5-3- پراکنش پلاریمتریک    45

6-3- ماتریس پراکنش          46

7-3- ماتریس کووریانس       47

8-3- ماتریس همدوسی        47

9-3- ماتریس های استوکس   48

10-3- مکانیسم های پراکنش 49

1-10-3- مکانیسم پراکنش SINGLE-BOUNCE 49

2-10-3- مکانیسم پراکنش  DOUBLE-BOUNCE           49

3-10-3- مکانیسم پراکنش  TRIPLE-BOUNCE 49

4-10-3 – مکانیسم پراکنش VOLUME           50

فصل چهارم          51

تداخل سنجی راداری           51

1-4 مقدمه           51

2-4- تکنیک تداخل سنجی راداری      51

3-4- تاریخچه تداخل سنجی راداری     53

4-4- تداخل سنجی تک مسیر 54

5-4- تداخل سنجی چندگذر    55

6-4-تداخل سنجی تکرار مسیر           56

1-6-4- تداخل سنجی دو عبوره          57

2-6-4- تداخل سنجی سه عبوره         58

3-6-4- تداخل سنجی چهار عبوره       59

7-4- شرط تداخل سنجی      59

8-4- فاز تداخل سنجی و مولفه های آن 60

1-8-4- مولفه مداری          61

2-8-4- مولفه توپوگرافی      62

3-8-4- حذف مولفه توپوگرافی           63

4-8-4- مولفه اتمسفری        63

5-8-4- حذف مولفه اتمسفری 63

6-8-4- مولفه جابجایی        64

7-8-4- مولفه های دیگر      64

9-4- روشهای اصلاح فاز تداخلنما       65

1-9-4- تصحیح فاز ناشی از توپوگرافی            65

2-9-4- تصحیح فاز ناشی از زمین مسطح         65

3-9-4- تصحیح فاز ناشی از نویز       66

4-9-4- فاز ناشی از اتمسفر  66

5-9-4- فاز ناشی از اثرات مداری       66

10-4- محدودیتهای روش تداخل سنجی راداری   67

1-10-4- غیرهمدوسی خط مبنا          67

2-10-4- غیرهمدوسی زمانی            67

11-4- مراحل اجرایی روش تداخل سنجی راداری            68

1-11-4- انتخاب داده          68

2-11-4- تبدیل فرمت         68

3-11-4- ثبت هندسی تصاویر           68

4-11-4- تولید خط مبنا       69

5-11-4- باز نمونه برداری تصویرSLAVE       69

6-11-4- فیلترینگ در راستای آزیموت و رنج    69

7-11-4- فرآیند فیلترکردن    70

1-7-11-4- فیلتر تطبیقی     70

2-7-11-4- فیلتر گلدشتاین   70

3-7-11-4- فیلتر باکسکار    70

8-11-4- تولید اینترفروگرام  70

9-11-4- بازیابی فاز دگرشکلی          71

12-4- محدودیتهای اندازه گیری های تداخل سنجی           72

1-12-4- محدودیت لزوم ثابت ماندن سطح         72

2-12-4- محدودیت گرادیان جابجایی   72

3-12-4- محدودیت حل ابهام فاز        73

4-12-4- محدودیت اثر اتمسفری        73

13-4- روش بازپراکنش کنندههای دائمی           75

14-4- تحلیل سری زمانی با استفاده از تلفیق بازپراکنش کنندههای دائمی وخط مبناهای کوتاه         79

15-4- آنالیز سری زمانی به روش کمترین مربعات          79

16-4-کلیات روش و مراحل آنالیز سری زمانی    80

فصل پنجم            81

کاربرد تکنیک تداخل سنجی پلاریمتری در تخمین زیست توده          81

1-5- مقدمه          81

2-5- زیست توده   82

3-5- اهمیت برآورد زیست توده          82

4-5- تاریخچه بهره برداری زیست توده            83

5-5- وضعیت فعلی بهره برداری از زیست توده در جهان   83

6-5- مروری بر تخمین زیست توده از طریق سنجش از دور           84

7-5- مراحل انجام روش تداخل سنجی پلاریمتری در تخمین زیست توده          90

8-5- روش های تولید اینترفروگرام های بهینه     90

9-5- POLINSAR برای پراکنش از زمین های بایر          92

10-5- POLINSAR  برای پراکنش حجمی بی نظمی        93

11-5- POLINSAR برای پراکنش دو لایه ترکیب شده سطح و حجم بی نظم     94

12-5- الگوریتم تعیین پارامترهای گیاه 96

13-5- الگوریتم محاسبه ارتفاع جنگل   98

14-5- استخراج DEM        98

15-5- بررسی تعیین ارتفاع از جهت میرایی      98

16-5- بررسی تعیین ارتفاع از جهت ساختار عمودی        99

17-5- تعیین ارتفاع از طریق دامنه همدوستی     100

18-5- محاسبات حل معکوس جهت ساختار عمودی و میرایی          100

19-5- پردازش داده های  POLINSAR 101

1-19-5- مرحله یک: خواندن فایل اطلاعات POLINSAR  102

2-19-5- مرحله دو: تولید یک اینترفروگرام       103

3-19-5- مرحله سه: حذف زمین صاف            103

4-19-5- مرحله چهار: محاسبه تعداد موج عمودی            103

5-19-5- مرحله پنج: محاسبه همدوسی مختلط    103

6-19-5- مرحله شش: همگرایی و بایاس همدوسی            104

7-19-5- مرحله هفت: الگوریتم یک: روش تفاضلی DEM 105

8-19-5- مرحله هشت: الگوریتم دو: روش حل معکوس مقدار همدوسی          105

9-19-5-  مرحله نه: محاسبه فاز زمین با استفاده از پلاریزه دوگانه    106

10-19-5- مرحله ده: الگوریتم سه: حل معکوس همدوسی و فاز       106

11-19-5- مرحله یازده: تخمین حجم زیست توده 107

فصل ششم            108

بررسی پدیده فرونشست زمین با استفاده از تصاویر راداری  108

1-6- مقدمه          108

2-6- پیشینه مطالعه فرونشست با استفاده از تصاویر راداری            108

3-6- تعیین فرونشست دشت انار، استان کرمان    109

فصل هفتم            114

کاربرد تصاویر راداری در مطالعه گسلها و زلزلهها           114

1-7- مقدمه          114

2-7- مطالعه گسلها و زلزلهها با استفاده از تصاویر راداری  114

3-7- تعیین گسل عامل زلزله سال 83 زرند استانکرمان با استفاده از روش تداخلسنجی راداری       116

4-7- تهیه نقشه جابجایی سطحی         119

5-7- شناسایی و ترسیم گسل عامل زلزله           120

منابع      123

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید