کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله
5 رای   

قیمت نهایی : 30,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله

تالیف:  خلیل رضایی-سعید جوی زاده- مرضیه نعمتی اکبرآبادی

بها:30000 تومان

موضوع: از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله

تارخ چاپ:1395

شابک:4-16-8423-600-978

تعداد صفحه: 343


 

فهرست

فصل اول: اصطلاحات رایج در مقاله نویسی    3

فصل دوم: انتخاب موضوع(Subject)  17

1-2- هدف از انتخاب موضوع  19

2-2- مثال های کاربردی   20

1-2-2-  استفاده از تجارب شخصی   20

2-2-2- ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی   20

3-2-2- استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته  20

4-2-2- استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها 21

5-2-2- استفاده از کتب تخصصی لاتین   21

6-2-2- مقالات علمی پژوهشی و ISI 22

7-2-2- اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی   22

8-2-2- شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری   24

9-2-2- فیلم های مستند و شبکه های خبری   26

10-2-2- اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی   26

11-2-2- نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها 26

12-2-2- ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت    29

3-2-اشتباهات رایج   29

4-2- تکلیف    30

فصل سوم: عنوان(Title)  31

1-3- هدف از عنوان  33

2-3- مثال های کاربردی   34

3-3- اشتباهات رایج   37

4-3- تکلیف    37

فصل چهارم: نویسندگان(Authors)  39

1-4- هدف از نویسندگان  41

1-1-4- نگارش لیست نویسندگان  41

2-1-4- فزودن افیلیشن نویسندگان  41

3-1-4- نگارش مشخصات نویسنده رابط   42

2-4- مثال های کاربردی   43

3-4- اشتباهات رایج   45

4-4- تکلیف    45

فصل پنجم: چکیده(Abstract)  47

1-5- هدف از چکیده(Abstract) 49

1-1-5- ساختار يا محتواي يک چکيده 50

2-1-5- مشکل   50

3-1-5- ارائه هدف دريک يا دو جمله  50

4-1-5- داده‌ها(Data) 51

5-1-5- جامعه پژوهش    51

6-1-5- تکنیک‌های آماری و مدل های ریاضی   51

7-1-5- ارائه نتایج   51

8-1-5- ارائه تفسیر  52

2-5- مثال های کاربردی   52

3-5- اشتباهات رایج   57

4-5- تکلیف    57

فصل ششم: جملات پرکاربرد در چکیده(Abstract)  59

فصل هفتم: کلمات کلیدی(KeyWords)  63

1-7- هدف از کلمات کلیدی   65

2-7- مثال های کاربردی   65

3-7- اشتباهات رایج   68

4-7- تکلیف    68

فصل هشتم: مقدمه(Introduction)  69

1-8- هدف از مقدمه  71

2-8- ساختار مقدمه  73

3-8- مثال های کاربردی   76

4-8- اشتباهات رایج   87

5-8- تکلیف    88

فصل نهم: جملات پرکاربرد در مقدمه  89

فصل دهم: مواد و روش ها(Materials and Methods)  99

1-10- هدف از مواد و روش ها 102

1-1-10- معرفی پروژه 104

2-1-10- روش شناسی   105

3-1-10- ابزار پژوهش    105

4-1-10- جامعه پژوهش    105

5-1-10- محدوده و محدودیت ها 105

2-10- مثال های کاربردی   106

3-10- اشتباهات رایج   116

4-10- تکلیف    116

فصل یازدهم: روش های پرکاربرد در فنی مهندسی   117

   117

1-11-روش المان محدود  119

2-11- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات   122

3-11- دینامیک سیالات محاسباتی Computational fluid dynamics (CFD) 124

4-11- رگرسیون  127

5-11- تکلیف    129

فصل دوازدهم: جملات پرکاربرد در مواد و روش ها 129

فصل سیزدهم: نتایج(Results)  137

1-13- هدف از نتایج   139

1-1-13- ساختار نتایج یا یافته ها: 140

2-1-13- یافته ها و نتایج توصیفی   140

3-1-13- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی   141

2-13- ارائه نتایج یا یافته ها: 142

1-2-13- ارائه نتایج به صورت جدا 142

2-2-13- ارائه نتایج به صورت مجزا 142

3-13- چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها: 143

4-13- مثال های کاربردی   145

5-13- اشتباهات رایج   154

6-13- تکلیف    155

 

فصل چهاردهم: جملات پرکاربرد در نتایج   157

فصل پانزدهم: بحث(Discussion)  163

1-15- هدف از بحث    166

2-15- مثال های کاربردی   166

3-15- اشتباهات رایج   170

4-15- تکلیف    170

فصل شانزدهم: جملات پرکاربرد در بحث    171

فصل هفدهم: نتیجه گیری(Conclusion)  177

1-17- هدف از نتیجه گیری   179

2-17- ساختار بخش بحث و نتیجه‌گیری   179

3-17- مثال های کاربردی   180

4-17- اشتباهات رایج   186

5-17- تکلیف    186

فصل هجدهم: جملات پرکاربرد در نتیجه گیری   187

فصل نوزدهم: پیشنهادات(Further Research)  191

1-19- هدف از پیشنهادات   193

2-19- مثال های کاربردی   193

3-19- اشتباهات رایج   194

4-19- تکلیف    194

فصل بیستم: جملات پرکاربرد در پیشنهادات   195

فصل بیست و یکم: تقدیر و تشکر(Acknowledgments)  199

1-21- هدف از تقدیر و تشکر  201

2-21- مثال های کاربردی   201

3-21- اشتباهات رایج   203

4-21- تکلیف    203

فصل بیست و دوم: جملات کاربردی در تقدیر و تشکر  205

فصل بیست و سوم: منابع(References)  209

1-23- هدف از منابع  211

1-1-23-  شیوه های استناد برون متنی   212

1-1-1-23 شیوه نامه ونکوور(Vancouver system) 212

2-1-1-23-شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style) 213

2-1-23- شیوه های استناد درون متنی   213

1-2-1-23- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA) 213

3-1-23- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA) 213

2-23- استناد به منابع چاپی در شیوه APA   214

1-2-23- اثر دارای یک پدید آورنده 214

2-2-23- اثر دارای دو پدید آورنده 215

3-2-23-اثر دارای سه تا پنج نویسنده 216

4-2-23- اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده 217

5-2-23- گروه به عنوان نویسنده 217

6-2-23-  اثر دارای نویسنده مجهول  218

7-2-23- اثر با تاریخ نشر نا معلوم  218

8-2-23- دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف    219

9-2-23- چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه  220

10-2-23-استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول  221

3-23- درج منابع در فهرست مأخذ  222

1-3-23-استناد به کتاب در فهرست مأخذ  223

2-3-23- استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم  226

3-3-23- استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ  226

4-3-23- استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ  228

5-3-23- استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ  228

6-3-23-استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ  229

7-3-23- استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ  230

8-3-23- استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ  230

9-3-23-استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ  230

10-3-23-استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ  231

11-3-23- استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ  232

12-3-23- استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ  233

13-3-23- استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ  234

4-23- قواعد استناد به منابع الکترونیکی   235

1-4-23- استناد در متن   235

2-4-23- استناد در فهرست مآخذ  236

5-23- ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی   236

6-23- استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی   239

7-23- استناد به یک مدرک موجود در وب گاه 240

8-23- استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان: 241

9-23- مثال های کاربردی   242

10-23- اشتباهات رایج   244

11-23- تکلیف    244

فصل بیست و چهارم: آماده کردن مقاله برای ژورنال   245

1-24- هدف از ارسال مقاله  247

2-24- مثال های کاربردی   249

3-24- اشتباهات رایج   258

4-24- تکلیف    258

فصل بیست و پنجم: ارسال مقاله(Submit)  259

1-25- ارسال مقاله برای مجلات خارجی   261

2-25- ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين   261

3-25- ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير  261

1-3-25- ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One ) 261

2-3-26-    ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال) 270

4-26- از طريق ايميل به سردبير  291

5-26- از طريق سايت مجله  293

Open Acess 6-25- ارسال مقاله به مجلات   295

7-25- اشتباهات رایج   329

8-25- تکلیف    329

پیوست    333

فهرست منابع  337


پیشگفتار

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته‌های ما یا بامطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که خود انجام می‌دهیم، به دست می‌آید و  با توجه به رشد فزاینده‌ی علم و فن‌آوری در دنيا، به نظر می‌رسد نقش پژوهش روزبه‌روز برجسته‌تر می‌شود. ظاهراً، كشور ما هم چند سالي است كه امر پژوهش را جدي گرفته است و دولت و مسئولان به تشويق بيشتر پژوهشگران پرداخته‌اند. در اين ميان، يكي از دغدغه‌های اساسي پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان رشته‌های  علوم پایه و فنی و مهندسی نگارش مقاله به زبان انگليسي و چاپ آن در مجلات معروف دنيا است. ما احساس كرديم در جامعه، جاي كتابي مختصر و درعین‌حال جامع درباره‌ي این موضوع  خالي است.

 همكاران ما در اين كتاب، تلاش كرده‌اند مطالبي كارآمد و كاربردي را جمع‌آوري كنند تا هر كس بتواند تقريباً پاسخ همه‌ي ابهامات خود، دراین‌باره را بيابد. كتاب حاضر، كتابي آموزشي است. در چند سال تدريسي كه داشته‌ام همواره شاهد پژوهشگران برجسته‌ای بوده‌ام كه نمی‌دانسته‌اند چگونه می‌بایست مقاله‌ای را به زبان انگليسي نوشت. البته نوشتن مقاله به زبان انگليسي روش خاص خود را دارد ولي بالاتر از آن نوع نگارش و همگام كردن مقاله با استانداردهاي بین‌المللی مربوط به رشته‌ی خاص است. اين بدان معناست كه هر رشته از علم تابع قوانين خاص نگارش مقاله است. به‌عنوان‌مثال، در روش APA از زمان حال كامل و يا گذشته‌ی ساده در نقل‌قول‌ها بيشتر استفاده می‌شود، درحالی‌که در روش MLA بيشتر از زمان حال ساده استفاده می‌شود.

 

 

 

 بنابراين، پژوهشگران می‌بایست با روش‌های گوناگون نگارش آشنا باشند تا بتوانند مقاله‌ای را به زبان انگليسي در يكي از مجلات معتبر مربوط به رشته‌ی خود به چاپ برسانند.

مجموعه‌ی حاضر با عنوان"از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله ویژه علوم پایه و فنی و مهندسی" است كه توسط مؤلفان کتاب به رشته‌ی تحرير درآمده است. اين مجموعه برای اولین بار در ایران مقاله‌نویسی ISI در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه را به‌صورت بسیار ساده توضیح می‌دهد و پژوهشگران با خواندن این کتاب قادر خواهد بود که نتایج پژوهش‌های خود را به‌صورت یک مقاله علمی منتشر کنند.

خلیل رضایی

زمستان 1395

 

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید