تاب آوری (راهنمای تربیت و پرورش دانش آموزان تاب آور )
0 رای   

وضعیت موجودی  :
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

تاب آوری (راهنمای تربیت و پرورش دانش آموزان تاب آور)

تالیف: دکتر زهره موسی زاده .صبا دارویی حقیقی. دکتر بهروز بیرشک

بها: 20000 تومان

موضوع: تربیت و پرورش دانش آموزان

تارخ چاپ: 1396

شابک: 5-47-8423-600-978

تعداد صفحه: 114

 

 

◄گفتار اول

 

تاب‌آوری چیست‌؟    9

روند بهبود تاب‌آوری                                                                                       10

رویدادهایی که دانش‌آموز ممکن است با آن‌ها روبرو شود کدامند؟                       12

منابع فردی و شخصی تاب‌آوری چیست؟                                                           13

منابع تاب‌آوری                                                                                              14

پرورش تاب‌آوری از طریق ارتباط خانواده__مدرسه                                            17

چه ارتباطی بین عزت‌نفس، خوش‌بینی و تاب‌آوری افراد وجود دارد؟                      18

ارتباط بین منابع تاب‌آوری فردی                                                                      19

عزت‌نفس چیست؟                                                                                         19

عزت‌نفس پایین در محیط ناکارآمد در مدرسه                                                    21

عزت‌نفس بالا در محیط نامؤثر مدرسه                                                                23

عزت‌نفس پایین در محیط مفید مدرسه                                                              24

عزت‌نفس بالا در محیط مؤثر مدرسه                                                                  25

تفکر مثبت                                                                                                    27

مخالفت با تفکرات منفی دانش‌آموز                                                                   28

به چالش کشیدن سبک تبیین و اندیشیدن دانشآموزان                                        28

◄گفتار دوم

مزایای تاب‌آوری چیست؟  33

  37

◄گفتار سوم

نقش معلم  39

چهار سطح فعالیت‌های پیشگیرانه و مداخلات                                                      41

روند اجرای برنامه تاب‌آوری در محیط مدرسه                                                    44

 

◄گفتار چهارم

سازمان دادن کلاس درس    55

 

◄گفتار پنجم

راهبردها و فعالیت‌ها 59

 

◄گفتار ششم

سؤال‌های رایج و پاسخ‌ها برای رفع ابهام  75

آیا تاب‌آوری با صفات شخصیتی مرتبط است؟                                                    75

چگونه می‌توانم برای آموزش تاب‌آوری زمان پیدا کنم؟                                       75

آیا تاب‌آوری یک مد روز زودگذر است؟                                                           75

آیا صلاحیت برآمدن  از عهده موضوعات تاب‌آور را دارم؟                                    76

 

◄گفتار هفتم

پیشنهاد‌هایی برای معلمان  79

ساختار مناسب رشدی و فرهنگی                                                                       79

فرصت‌هایی برای یادگیری                                                                               80

راهنمایی کمک و تقویت از سوی بزرگ‌سالان مراقبت‌کننده                                  81

ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت معنادار                                                           85

چالش‌ها و انتظارهای تحصیلی مناسب                                                                85

 

◄گفتار هشتم

ارزیابی و نگه‌داری سوابق   89

ارزیابی غیررسمی                                                                                           91

فعالیت‌های مربوط به ارزشیابی فیزیکی                                                              92

برانگیختن تأمل                                                                                              92

ثبت کردن                                                                                                    93

 

◄گفتار نهم

شاخـص‌ها 95

درک متقابل حمایتگر  97

ابزار ارزیابی                                                                                                  98

ارزیابی محیط کلاس مخصوص معلمین                                                            103

بیانیه مأموریت                                                                                             104

نشان خانوادگی                                                                                            106

محدوده‌ی امن                                                                                             107

آموزگار شگفت‌انگیز                                                                                    108

حمایت از هدف                                                                                           111

گفتگو با خود مثبت و منفی                                                                            111

 

 

 

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید