کتاب مکاتبات بین المللی در پژوهشگری منتشر شد.

جمعه 11 آبان 1397 84 بازدید کننده گروه کتاب دانشگاهی

کتاب مکاتبات بین المللی در پژوهشگری منتشر شد.

به گزارش آکادمیک نیوز؛

کتاب مکاتبات بین المللی در پژوهشگری

تألیف و تدوین: سعید جوی زاده، حوریه اعرابی مقدم، پوریا امرالله نژاد، مه‌رو ده بزرگی 

منتشر شد.

گفتنی است این کتاب یکی از جامع ترین و کاربردی ترین آثار در حوزه مکاتبات علمی بین المللی است.

 

فهرست ؛ 

 

فصل اول: آشنایی با اصطلاحات بکار رفته در این کتاب

فصل دوم: عصر ارتباطات

۲-۱- ارتباطات

۲-۲- انواع ارتباط

۲-۳- تفاوت ارتباطات در گذشته با عصرامروز

۲-۴- ارتباطات کلامی و غیر کلامی

۲-۴-۱- ارتباطات کلامی

۲-۴-۲- ارتباطات غیرکلامی

۲-۵- تاریخچه ارتباطات

۲-۵-۱- تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی

۲-۶- عصر ارتباطات

۲-۷- انقلاب اطلاعات

۲-۸- جریان اطلاعات

۲-۹- آموزش

۲-۱۰- چالش های عصر ارتباطات

۱- امنیت  (Security)

۲- بی ثباتی (Instability)

۳- روابط انسانی (Human Relation)

۴- سرعت تحولات  Speed of Changes

۵- تغییر تعاریف Definition in Change

فصل سوم: دوست یابی پژوهشی در عرصه بین المللی

۳-۱- تشکیل تیم و روابط در تیم های علمی بین المللی

۳-۲- استفاده از صفحات جستجوگر در اینترنت

۳-۲-۱- وب سایت های مشهور:

۳-۲-۱-۱- معرفی وب سایت JANE:

۳-۲- جستجو اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه های برتر جهان  (Faculty members )

۳-۳- استفاده از مقالات برتر و مشهور بین المللی ISI

۳-۴- استفاده از عبارت list of  (دانشمندان، نویسندگان، مجلات و )

۳-۵- جستجو سخنرانان کلیدی کنفرانس های مهم داخلی و خارجی (keynote speakers)

۳-۶- جستجو نویسندگان کتاب ها و دایره المعارف ها

فصل چهارم: فرصت مطالعاتی

۴-۱- فرصت مطالعاتی:

۴-۲- اهمیت فرصت مطالعاتی

۴-۳- درخواست برای فرصت مطالعاتی

۴-۴- تعریف انواع فرصت های مطالعاتی

۴-۴-۱- فرصت مطالعاتی خارج از کشور

۴-۴-۲- فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور

۴-۴-۳- فرصت مطالعاتی داخل کشور

۴-۵-  تعاریف کلی

۴-۶-  اهداف فرصت مطالعاتی

۴-۷-  شرایط عضو هیئت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی

۴-۷-۱- شرایط کلی

۴-۷-۲-  شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور

۴-۷-۳- شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور

۴-۷-۴-  شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور

۴-۸-  مدت زمان  استفاده از فرصت مطالعاتی

۴-۹- فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دکتری

۴-۱۰- فرآیند فرصت تحقیقاتی شش ماهه خارج از کشور دانشجویان دکتری

۴-۱۱- تمدید فرصت تحقیقاتی:

۴-۱۲- مکاتبات مورد نیاز برای اخذ فرصت مطالعاتی

۴-۱۲-۱) مکاتبه شماره ۱ در زمینه فرصت مطالعاتی

۴-۱۲-۲) مکاتبه شماره ۲ در زمینه فرصت مطالعاتی

۴-۱۲-۳) مکاتبه شماره ۳ در زمینه فرصت مطالعاتی

 

 

فصل پنجم: نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب

۵-۱- اهمیت کتاب و کتابخوانی از دیدگاه اندیشمندان:

۵-۲- معرفی انواع انتشارات مهم

۵-۲-۱- انتشارات اشپرینگر Springer

۵-۲-۲- انتشارات امرالد   EMERALD

۵-۲-۳- انتشارات CRC

۵-۲-۴- انتشارات الزویر ELSEVIER

۵-۲-۵-  انتشارات پژوهشی هاریزون  HRPUB

۵-۲-۶- انتشارات پژوهشی تیلور و فرانسیس  Taylor & Francis

فصل ششم: درخواست منابع بیشتر

۶-۱- مکاتبه در زمینه درخواست منابع بیشتر جهت تحقیق علمی

فصل هفتم: همکاری در نوشتن کتاب

۷-۱- مزایای تیم ورک یا کار گروهی

۷-۲- مکاتبه در زمینه همکاری گروهی در نگارش کتاب

فصل هشتم: همکاری در قالب کار گروهی و نظرسنجی

۸-۱- لزوم همکاری با پژوهشگران خارجی

۸-۲- مکاتبه در زمینه همکاری با پژوهشگر خارجی

فصل نهم: دوست شدن برای همکاری علمی

۹-۱- مکاتبه در زمینه دوست شدن برای همکاری علمی

فصل دهم: نامه به سردبیر

۱۰-۱- سردبیر کیست ؟

۱۰-۲- هدف از نامه به سردبیر

۱۰-۳- ساختار نگارشی نامه به سردبیر چیست؟

۱۰-۴- حجم  یک نامه چقدر باشد؟

۱۰-۵- اشکالات شایع

۱۰-۶- مکاتبات نگارش نامه به سردبیر

فصل یازدهم: درخواست کمک و راهنمایی از استاد

۱۱-۱- آیین نامه بهره گیری از اساتید راهنما و مشاور خارجی

۱۰-۱- مکاتبات نامه جهت درخواست کمک و راهنمایی از استاد خارجی

فصل دوازدهم: کامل کردن پایان نامه

۱۲-۱- اهمیت پایان نامه

۱۲-۲- فصول پایان نامه

۱۲-۳- مکاتبات در زمینه کامل کردن پایان نامه

فصل سیزدهم: اجازه استفاده از منبع اصلی

۱۳-۱- مکاتبه در زمینه اجازه استفاده از منبع اصلی

فصل چهاردهم: ترجمه کتاب اصلی

۱۲-۱- قانون کپی رایت

۱۴-۱- مکاتبه در زمینه ترجمه کتاب اصلی

فصل پانزدهم: دعوت به سخنرانی

۱۵-۱- اهمیت شرکت در کنفرانس های معتبر

۱۵-۲- شناسایی کنفرانس ها و نشست های بین المللی

۱۵-۲-۱- سایت allconferencescom  ، معتبر ترین سایت معرفی کنفرانس ها 

۱۵-۲-۲- سایت http://wwwconferencealertscom… 155

۱۵-۳- مکاتبه در زمینه دعوت به سخنرانی

۱۵-۴- نگارش نامه برای دعوت به سخنرانی

فصل شانزدهم: درخواست مربی شدن

۱۶-۱- معرفی اعضا هیئت علمی دانشگاه

۱۶-۲- مکاتبه در زمینه درخواست مربی شدن

فصل هفدهم: ملحق شدن به تیم تحقیقاتی

۱۷-۱- مکاتبه در زمینه ملحق شدن به تیم های تحقیقاتی و پژوهشی

فصل هجدهم: نامه برای درخواست داور شدن ژورنال

۱۸-۱- فرایند داوری مقالات

۱۸-۲- اهمیت داوری مناسب در بررسی مقالات.

۱۸-۳- الگوهای جریان داوری

۱۸-۴- حجم و زمان قابل قبول یک داوری همتا

۱۸-۵- مکاتبه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال

۱۸-۶- نگارش نامه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال

فصل نوزدهم: درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن

۱۹-۱- استاد راهنما و وظایف وی

۱۹-۲- معیارهای انتخاب استاد راهنما

۱۹-۲-۱- خیلی عجله نکنید

۱۹-۲-۲- زمینه تخصصی استاد راهنما هم در نظر بگیرید

۱۹-۲-۳- در دسترس بودن استاد

۱۹-۲-۴- نظم کاری استاد هم در نظر بگیرید

۱۹-۲-۵- در عمل خوش قول باشد

۱۹-۲-۶- به شما اعتماد داشته باشد

۱۹-۲-۷- سخت گیری و توقع بیش از حد نداشته باشد

۱۹-۳-مکاتبه در زمینه درخواست از استاد جهت استاد راهنما شدن

فصل بیستم: Apply

۲۰-۱-  اپلای چیست؟

۲۰-۱) نامه شماره ۱ در زمینه درخواست Apply

۲۰-۲) نامه شماره ۲ در زمینه درخواست Apply

۲۰-۳- برخی از اصطلاحات و جملات مهم در نامه ها و مکاتبات رسمی

فصل بیست و یکم: بورسیه تحصیلی

۲۱-۲- بورس تحصیلی چیست؟

دانشجوی مستعد دریافت بورس تحصیلی کیست؟

۲۱-۲- سابقه تحقیقاتی و پژوهشی قابل قبول چیست و چگونه ایجاد می شود؟

۲۱-۳- دوره های تحصیلات تکمیلی

۲۱-۴- نحوه اخذ کمک هزینه تحصیلی برای دوره های فوق لیسانس یا دکتری

۲۱-۵- آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ و اعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور

فصل اول

فصل‌ دوم‌ : شرایط عمومی‌ داوطلبان

فصل‌ سوم‌ : نحوه‌ گزینش‌

فصل‌ چهارم‌ : معیارهای‌ انتخاب‌ بورسیه‌

فصل‌ پنجم‌ : شرایط و نحوه‌ تحصیل‌

فصل‌ ششم‌ : تسهیلات‌ و تعهدات‌ مربوط

۲۱-۶- مکاتبات نگارش نامه توصیه نامه بورسیه

۲۱-۶-۱- نمونه نگارش توصیه نامه بورسیه

۲۱-۶-۲- فرمت نگارش ایمیل  توصیه نامه

۲۱-۷- فرم درخواست اقدام  برای بورسیه

۲۱-۷-۱- فرمت ایمیل درخواست بورسیه

۲۱-۸- نامه درخواست بورسیه دکترا

۲۱-۸-۱- نگارش نامه درخواست بورسیه دکتری

۲۱-۸-۲- نگارش فرمت ایمیل

۲۱-۹- جواب مثبت به درخواست بورسیه

۲۱-۱۰- نامه رد درخواست بورسیه

۲۱-۱۱- نامه تبریک بورسیه

 

 


کتاب مکاتبات بین المللی در پژوهشگری منتشر شد.نشر آکادمیک11/2/2018به گزارش آکادمیک نیوز؛کتاب مکاتبات بین المللی در پژوهشگریتألیف و تدوین: سعید جوی زاده، حوریه اع... به گزارش آکادمیک نیوز؛کتاب مکاتبات بین المللی در پژوهشگریتألیف و تدوین: سعید جوی زاده، حوریه اعرابی مقدم، پوریا امرالله نژاد، مه‌رو ده بزرگی منتشر شد.گفتنی است این کتاب یکی از جامع ترین و کاربردی ترین آثار در حوزه مکاتبات علمی بین المللی است. فهرست ؛  فصل اول: آشنایی با اصطلاحات بکار رفته در این کتابفصل دوم: عصر ارتباطات۲-۱- ارتباطات۲-۲- انواع ارتباط۲-۳- تفاوت ارتباطات در گذشته با عصرامروز۲-۴- ارتباطات کلامی و غیر کلامی۲-۴-۱- ارتباطات کلامی۲-۴-۲- ارتباطات غیرکلامی۲-۵- تاریخچه ارتباطات۲-۵-۱- تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی۲-۶- عصر ارتباطات۲-۷- انقلاب اطلاعات۲-۸- جریان اطلاعات۲-۹- آموزش۲-۱۰- چالش های عصر ارتباطات۱- امنیت  (Security)۲- بی ثباتی (Instability)۳- روابط انسانی (Human Relation)۴- سرعت تحولات  Speed of Changes۵- تغییر تعاریف Definition in Changeفصل سوم: دوست یابی پژوهشی در عرصه بین المللی۳-۱- تشکیل تیم و روابط در تیم های علمی بین المللی۳-۲- استفاده از صفحات جستجوگر در اینترنت۳-۲-۱- وب سایت های مشهور:۳-۲-۱-۱- معرفی وب سایت JANE:۳-۲- جستجو اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه های برتر جهان  (Faculty members )۳-۳- استفاده از مقالات برتر و مشهور بین المللی ISI۳-۴- استفاده از عبارت list of  (دانشمندان، نویسندگان، مجلات و )۳-۵- جستجو سخنرانان کلیدی کنفرانس های مهم داخلی و خارجی (keynote speakers)۳-۶- جستجو نویسندگان کتاب ها و دایره المعارف هافصل چهارم: فرصت مطالعاتی۴-۱- فرصت مطالعاتی:۴-۲- اهمیت فرصت مطالعاتی۴-۳- درخواست برای فرصت مطالعاتی۴-۴- تعریف انواع فرصت های مطالعاتی۴-۴-۱- فرصت مطالعاتی خارج از کشور۴-۴-۲- فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور۴-۴-۳- فرصت مطالعاتی داخل کشور۴-۵-  تعاریف کلی۴-۶-  اهداف فرصت مطالعاتی۴-۷-  شرایط عضو هیئت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی۴-۷-۱- شرایط کلی۴-۷-۲-  شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور۴-۷-۳- شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور۴-۷-۴-  شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور۴-۸-  مدت زمان  استفاده از فرصت مطالعاتی۴-۹- فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دکتری۴-۱۰- فرآیند فرصت تحقیقاتی شش ماهه خارج از کشور دانشجویان دکتری۴-۱۱- تمدید فرصت تحقیقاتی:۴-۱۲- مکاتبات مورد نیاز برای اخذ فرصت مطالعاتی۴-۱۲-۱) مکاتبه شماره ۱ در زمینه فرصت مطالعاتی۴-۱۲-۲) مکاتبه شماره ۲ در زمینه فرصت مطالعاتی۴-۱۲-۳) مکاتبه شماره ۳ در زمینه فرصت مطالعاتی  فصل پنجم: نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب۵-۱- اهمیت کتاب و کتابخوانی از دیدگاه اندیشمندان:۵-۲- معرفی انواع انتشارات مهم۵-۲-۱- انتشارات اشپرینگر Springer۵-۲-۲- انتشارات امرالد   EMERALD۵-۲-۳- انتشارات CRC۵-۲-۴- انتشارات الزویر ELSEVIER۵-۲-۵-  انتشارات پژوهشی هاریزون  HRPUB۵-۲-۶- انتشارات پژوهشی تیلور و فرانسیس  Taylor & Francisفصل ششم: درخواست منابع بیشتر۶-۱- مکاتبه در زمینه درخواست منابع بیشتر جهت تحقیق علمیفصل هفتم: همکاری در نوشتن کتاب۷-۱- مزایای تیم ورک یا کار گروهی۷-۲- مکاتبه در زمینه همکاری گروهی در نگارش کتابفصل هشتم: همکاری در قالب کار گروهی و نظرسنجی۸-۱- لزوم همکاری با پژوهشگران خارجی۸-۲- مکاتبه در زمینه همکاری با پژوهشگر خارجیفصل نهم: دوست شدن برای همکاری علمی۹-۱- مکاتبه در زمینه دوست شدن برای همکاری علمیفصل دهم: نامه به سردبیر۱۰-۱- سردبیر کیست ؟۱۰-۲- هدف از نامه به سردبیر۱۰-۳- ساختار نگارشی نامه به سردبیر چیست؟۱۰-۴- حجم  یک نامه چقدر باشد؟۱۰-۵- اشکالات شایع۱۰-۶- مکاتبات نگارش نامه به سردبیرفصل یازدهم: درخواست کمک و راهنمایی از استاد۱۱-۱- آیین نامه بهره گیری از اساتید راهنما و مشاور خارجی۱۰-۱- مکاتبات نامه جهت درخواست کمک و راهنمایی از استاد خارجیفصل دوازدهم: کامل کردن پایان نامه۱۲-۱- اهمیت پایان نامه۱۲-۲- فصول پایان نامه۱۲-۳- مکاتبات در زمینه کامل کردن پایان نامهفصل سیزدهم: اجازه استفاده از منبع اصلی۱۳-۱- مکاتبه در زمینه اجازه استفاده از منبع اصلیفصل چهاردهم: ترجمه کتاب اصلی۱۲-۱- قانون کپی رایت۱۴-۱- مکاتبه در زمینه ترجمه کتاب اصلیفصل پانزدهم: دعوت به سخنرانی۱۵-۱- اهمیت شرکت در کنفرانس های معتبر۱۵-۲- شناسایی کنفرانس ها و نشست های بین المللی۱۵-۲-۱- سایت allconferencescom  ، معتبر ترین سایت معرفی کنفرانس ها ۱۵-۲-۲- سایت http://wwwconferencealertscom… 155۱۵-۳- مکاتبه در زمینه دعوت به سخنرانی۱۵-۴- نگارش نامه برای دعوت به سخنرانیفصل شانزدهم: درخواست مربی شدن۱۶-۱- معرفی اعضا هیئت علمی دانشگاه۱۶-۲- مکاتبه در زمینه درخواست مربی شدنفصل هفدهم: ملحق شدن به تیم تحقیقاتی۱۷-۱- مکاتبه در زمینه ملحق شدن به تیم های تحقیقاتی و پژوهشیفصل هجدهم: نامه برای درخواست داور شدن ژورنال۱۸-۱- فرایند داوری مقالات۱۸-۲- اهمیت داوری مناسب در بررسی مقالات.۱۸-۳- الگوهای جریان داوری۱۸-۴- حجم و زمان قابل قبول یک داوری همتا۱۸-۵- مکاتبه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنال۱۸-۶- نگارش نامه در زمینه درخواست داور شدن در ژورنالفصل نوزدهم: درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن۱۹-۱- استاد راهنما و وظایف وی۱۹-۲- معیارهای انتخاب استاد راهنما۱۹-۲-۱- خیلی عجله نکنید۱۹-۲-۲- زمینه تخصصی استاد راهنما هم در نظر بگیرید۱۹-۲-۳- در دسترس بودن استاد۱۹-۲-۴- نظم کاری استاد هم در نظر بگیرید۱۹-۲-۵- در عمل خوش قول باشد۱۹-۲-۶- به شما اعتماد داشته باشد۱۹-۲-۷- سخت گیری و توقع بیش از حد نداشته باشد۱۹-۳-مکاتبه در زمینه درخواست از استاد جهت استاد راهنما شدنفصل بیستم: Apply۲۰-۱-  اپلای چیست؟۲۰-۱) نامه شماره ۱ در زمینه درخواست Apply۲۰-۲) نامه شماره ۲ در زمینه درخواست Apply۲۰-۳- برخی از اصطلاحات و جملات مهم در نامه ها و مکاتبات رسمیفصل بیست و یکم: بورسیه تحصیلی۲۱-۲- بورس تحصیلی چیست؟دانشجوی مستعد دریافت بورس تحصیلی کیست؟۲۱-۲- سابقه تحقیقاتی و پژوهشی قابل قبول چیست و چگونه ایجاد می شود؟۲۱-۳- دوره های تحصیلات تکمیلی۲۱-۴- نحوه اخذ کمک هزینه تحصیلی برای دوره های فوق لیسانس یا دکتری۲۱-۵- آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ و اعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشورفصل اولفصل‌ دوم‌ : شرایط عمومی‌ داوطلبانفصل‌ سوم‌ : نحوه‌ گزینش‌فصل‌ چهارم‌ : معیارهای‌ انتخاب‌ بورسیه‌فصل‌ پنجم‌ : شرایط و نحوه‌ تحصیل‌فصل‌ ششم‌ : تسهیلات‌ و تعهدات‌ مربوط۲۱-۶- مکاتبات نگارش نامه توصیه نامه بورسیه۲۱-۶-۱- نمونه نگارش توصیه نامه بورسیه۲۱-۶-۲- فرمت نگارش ایمیل  توصیه نامه۲۱-۷- فرم درخواست اقدام  برای بورسیه۲۱-۷-۱- فرمت ایمیل درخواست بورسیه۲۱-۸- نامه درخواست بورسیه دکترا۲۱-۸-۱- نگارش نامه درخواست بورسیه دکتری۲۱-۸-۲- نگارش فرمت ایمیل۲۱-۹- جواب مثبت به درخواست بورسیه۲۱-۱۰- نامه رد درخواست بورسیه۲۱-۱۱- نامه تبریک بورسیه  5.0
دسته بندی خبرها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید